Slovenky sa pri kúpe auta najviac zaujímajú o cenu 4.3.2016

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ženy sa pri výbere auta riadia najmä tým, ako vyzerá, opak je pravdou. Farba karosérie či dizajn nepatria medzi najzásad-nejšie parametre, ktoré pri výbere auta zohľadňujú slovenské šoférky. Vyplýva to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Auto Palace, ktorá sa na Slovensku zaoberá predajom značiek BMW a MINI, Mitsubishi a Mazda, a tiež ser-visom a ďalšími službami. 
 
Podľa tohto prieskumu je pre Slovenky pri výbere auta najdôležitejším faktorom cena, prihliadalo na ňu až 86% opýtaných. Vyše polovica z nich by pritom ochotne investovala do kúpy vozidla od 10tisíc do 25tisíc eur. Až 83% si nechá pri výbere a konfigurácii vozidla poradiť od predajcu, a takmer každá sa zaujíma o rôzne ponuky a bonusy.
„Zákazníčky často prichádzajú s jasnou predstavou o konkrétnom modeli vozidla a svoje otázky smerujú skôr na výbavu. Riešime ich očakávania, pýtame sa ich akú výbavu v súčasnom aute využívajú a čo naopak takmer vôbec,” potvrdzuje zo skú-senosti aj Lukáš Vlasák, predajca Mazdy z Auto Palace Panónska.
Paradoxne sa však zdá, že slovenské šoférky nevedia ako pri kúpe auta ušetriť. Viac ako polovica radšej uprednostní nové auto pred predvádzacím či jazdenkou, a netlačia tak na výšku zľavy ako muži, ako vyplýva zo skúseností predajcov spoloč-nosti Auto Palace. 
 
Pri financovaní vozida preferujú leasing, 39% rieši nákup v hotovosti. V kurze začína byť operatívny leasing, tento spôsob je atraktívny pre 7% žien.
 
Z prieskumu vyplýva, že pri výbere sú slovenské šoférky predovšetkým praktické. Okrem spomínanej ceny u nich zohráva dôležitú úlohu spotreba (je prvoradá pre 75% žien). Až 60% žien sa pri kúpe riadi značkou vozidla. A všetky si nechajú pri výbere poradiť, najčastejšie od svojej polovičky (67%), potom od priateľov a rodičov. 
 
Slovenské šoférky dbajú na bezpečnosť a zaujímajú sa aj o bezpečnostné prvky, až pre 47% opýtaných je toto najdôležitejším kritériom pre výber vozidla.
 
Výsledky prieskumu rúcajú aj ďalší mýtus: že ženám postačí šoférovať auto červenej farby a priveľmi im nezáleží na takých parametroch ako je typ paliva či po-hon kolies. Takmer tretina opýtaných farbu auta vôbec nerieši, ostatné preferujú čiernu, červenú a bielu. Svoje zastúpenie majú aj hnedé odtiene, šedá a prekvapi-vo aj žltá. Väčšina žien však vyhlásila, že ich farebné preferencie závisia na kon-krétnom modeli, značke, tvare karosérie a veľkosti vozidla.
Čo sa týka technických parametrov, slovenské šoférky suverénne preferujú pohon 4x4 (až 61%). Veľkosť vozidla je dôležitá takmer pre každú, väčšina žien preferuje SUV modely. Za nimi nasledujú praktické mestské hatchbacky. Možno prekvapí, že Slovenky zaujíma aj výkon motora, až 39% v prieskume uviedlo, že práve tento fak-tor je pre ne pri výbere vozidla najdôležitejší. 
„Stretávam sa s tým, že ženy sa neboja ani výkonnejších, Mkových modelov,” potvr-dzuje predajca BMW z Auto Palace Bratislava, Lukáš Madleňák.
 
Keď ide o druh paliva, 55% žien dáva prednosť dieslu a 40% benzínu. Nové alter-natívy ako elektrický pohon či hybridný pohon zjavne ešte stále u nás nie sú v kur-ze, fandia im iba 2% šofériek.
 
Prieskum priniesol aj zaujímavú informáciu, že ženy sú poctivé, čo sa týka serviso-vania. Až 70% respondentiek tvrdí, že servis navštevuje pravidelne, podľa technic-kého stavu vozidla a upozornení. Na druhej strane práve náklady na servis, kazo-vosť či to, koľko rokov majú záruku na vozidle, ženy pri kúpe takmer neriešia.