Ochrana osobných údajov

Zásady používania cookies

 

Tieto Zásady používania cookies („Zásady) na webových stránkach skupiny Auto Palace Group sa vzťahujú na užívateľov webových stránok, ktoré sú prevádzkované skupinou Auto Palace Group.

Cieľom týchto Zásad je mimo iné náležite informovať užívateľov webových stránok o používaní cookies a možnostiach ich nastavenia a takisto poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom sú spracované a používané údaje užívateľov webových stránok v súvislosti s používaním súborov cookies.

Čo sú súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú vytvárané webovým serverom a ukladajú sa v koncovom zariadení užívateľa webových stránok prostredníctvom internetového prehliadača. Cookies umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu Vašim potrebám a preferenciám. Cookies zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej webovej stránky. Žiadne z cookies používaných na našich webových stránkach nezbiera informácie, ktoré by obsahovali Vaše priame identifikačné údaje.

Druhy cookies

Podľa doby uloženia vo Vašom zariadení delíme cookies na dočasné a trvalé.

Dočasné cookies (tzv. session) sú po uzavretí webovej stránky zmazané. Slúžia k tomu, aby sme našu ponuku mohli urobiť prehľadnejšiu, zrozumiteľnejšiu a bezpečnejšiu smerom k užívateľom.

Trvalé cookies pomáhajú určovať zvláštne potreby jednotlivých skupín užívateľov a slúžia na to, aby sme dokázali vždy zareagovať čo najrýchlejšie na potreby jednotlivých užívateľov. Zostávajú uložené vo Vašom zariadení aj po ukončení návštevy webových stránok, a to po dobu uvedenú pri jednotlivých cookies. Tieto súbory však neslúžia k osobnej identifikácii užívateľov webových stránok.

Podľa zdroja a kontroly nad súbormi cookies rozlišujeme:

Cookies prvej strany, ktoré sú vytvárané navštívenou internetovou stránkou. Internetová stránka je uvedená na adresnom riadku prehliadača a pri návšteve stránky sú tieto cookies pod kontrolou a správou prevádzkovateľa webových stránok, teda Auto Palace Group.

Cookies tretích strán sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na internetovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy alebo obrázky, a tieto cookies nie sú pod kontrolou Auto Palace Group.

V závislosti na funkcii a účele, za ktorými sú súbory cookies používané, sa zvyčajne delia na nasledujúce druhy:

  • Nutné cookies, ktoré Vám umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Tieto súbory cookies sú pre používanie webovej stránky nevyhnutné a k ich používaniu nepotrebujeme Váš súhlas.
  • Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré mení, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk, apod.)
  • Štatistické cookies nám umožňujú rozoznať a spočítať počet užívateľov a zhromažďovať informácie o tom, ako je webová stránka používaná. Tieto informácie používame k tomu, aby sme lepšie rozumeli tomu, ako užívatelia webové stránky používajú, a mohli ich vylepšovať.
  • Marketingové cookies zaznamenávajú Vašu návštevu na iných internetových stránkach, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste použili. Tieto informácie používame k zobrazovaniu reklamy, ktorá je prispôsobená Vašim preferenciám. Niektorí naši partneri umiestňujú na internetové stránky svoje cookies pre prispôsobenie zobrazovanej reklamy.

Údaje z cookies sú zvyčajne spracovávané v našich vlastných počítačových systémoch, príp. využívame systémy tretích strán.

Prehľad cookies používaných na našich stránkach je k dispozícii cez ikonku v ľavom dolnom rohu webových stránok.

Právny základ spracovania

Niektoré cookies možno ukladať do zariadení užívateľov webových stránok, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku webových stránok, a to bez súhlasu užívateľov (tzv. nutné cookies). Pre všetky ostatné typy cookies je potrebný aktívny súhlas užívateľov. Nastavenie súhlasu pre jednotlivé typy cookies (štatistické, preferenčné, marketingové) je možné pomocou príslušnej ikonky v ľavom dolnom rohu webových stránok. Udelený súhlas pre jednotlivé typy cookies je možné na rovnakom mieste kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

Zdroj spracovávaných údajov

Zdrojom osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, je predovšetkým Vaša aktivita na našich webových stránkach. Nami spracovávané osobné údaje získame buď priamo od Vás (tým, že nám ich poskytnete napr. v rámci vyplneného formulára na našej stránke alebo z individuálnej korešpondencie s Vami), alebo v rámci sledovania Vašej aktivity v rámci našich stránok.

Komu môžeme údaje o Vás sprístupniť?

Auto Palace Group môže sprístupniť Vaše osobné údaje tretím stranám len v prípade, keď mu to budú ukladať alebo umožňovať právne predpisy alebo s Vaším súhlasom, predovšetkým:

  • dodávateľom externých služieb (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám užívateľov),
  • prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Auto Palace Group, ktorí ich spracovávajú za účelom zaistenia funkčnosti stránok,
  • v nevyhnutnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Auto Palace Group a audítorom Auto Palace Group, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Auto Palace Group,
  • na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne jednanie môžu byť osobné údaje predané taktiež orgánom verejnej správy.

Nastavenie prehliadača, nastavenia cookies a možnosť ich zmazania

Pri návšteve webových stránok sa zobrazí tzv. cookie banner s možnosťou nastavenia voliteľných cookies a ich schválenie alebo odmietnutie. Vyberte pomocou cookies banneru svoje preferencie a potvrďte ich výber. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť pomocou príslušnej ikonky v ľavom dolnom rohu webových stránok.

Cookies taktiež môžete zakázať zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť používanie všetkých alebo len vybraných cookies. Pokiaľ však použijete nastavenie prehliadača tak, že vypnete všetky cookies (vrátane nutných cookies), nemusí sa Vám podariť získať prístup na webové stránky  a môže byť obmedzená funkčnosť ponuky. Zakázaním cookies sa cookies z prehliadača neodstránia a je potrebné ich odstrániť nezávisle v prehliadači.

Na lište väčšiny bežne používaných prehliadačov je v záložke Help (Nápoveda) návod, ako zabrániť Vášmu prehliadaču prijímať nové cookies, ako dostávať oznámenia v prípadoch ich prijatia, aj ako všetky tieto súbory deaktivovať.

Väčšina webových prehliadačov vo východiskovom nastavení súbory cookies neprijíma. Užívateľ však môže nastavenie svojho prehliadača zmeniť a cookies odmietnuť a odobrať. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch líši, ďalšie informácie teda nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk

Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com

Safari – https:// support.apple.com