Predĺžené záruky nové a jazdené vozidlá

Záruka je istota, že v prípade nečakanej poruchy Vášho auta nebudete musieť siahať hlboko do vrecka.
Nákup vozidla je jedno z najdôležitejších finančných rozhodnutí, ktoré človek alebo rodina musí urobiť. V prípade, že kupujete ojazdený automobil, je nutné vziať do úvahy nielen vysokú vstupnú investíciu, ale i zvážiť riziko možných dodatočných nákladov na opravy vozidla. U nových vozidiel táto situácia nastáva neskôr po vypršaní záruky výrobcu. DEFEND Car Protect kryje náhle a nepredvídateľné vnútorné mechanické alebo elektrické poruchy poisteného motorového vozidla.


 
Záručný program DEFEND Car Protect Diamond je možné dojednať na nové vozidlá alebo na vozidlá s bežiacou zárukou výrobcu, ktorým pri dojednaní poistenia:
 
 • uplynulo menej než 24 mesiacov od začiatku  pôvodnej  záruky výrobcu a celkový počet najazdených kilometrov neprekročil 50 000 km (pre vozidlá s výrobnou zárukou 24 mesiacov)
 • uplynulo menej než 36 mesiacov od  začiatku  pôvodnej  záruky výrobcu a celkový počet najazdených  kilometrov neprekročil 80 000 km (pre vozidlá s výrobnou  zárukou  36 alebo viac mesiacov)
   
Záruka začína okamihom uplynutia záručnej doby danej výrobcom. Pokiaľ sa zjednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri zjednaní  < 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dňovou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.

 
Záručný program DEFEND Car Protect Crystal je možné dojednať na nové vozidlá alebo na  vozidlá s bežiacou zárukou výrobcu, ktorým pri dojednaní poistenia:
 
 • uplynulo menej než 24 mesiacov od začiatku  pôvodnej  záruky výrobcu a celkový počet najazdených kilometrov neprekročil 70 000 km (pre vozidlá s výrobnou zárukou 24 mesiacov)
 • uplynulo menej než 36 mesiacov od  začiatku  pôvodnej  záruky výrobcu a celkový počet najazdených kilometrov neprekročil 100 000 km (pre vozidlá s výrobnou zárukou  36 alebo viac mesiacov)
   
Záruka začína okamihom uplynutia záručnej doby danej výrobcom. Pokiaľ sa zjednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri zjednaní  < 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dňovou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.

 
Záručný program DEFEND Car Protect Advantage je možné dojednať na jazdené  vozidlá, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:
 
 • max. vek  5 rokov
 • max. 160 000 najazdených km
   
Dojednanie  záruky je viazané na nákup vozidla - záruka sa uzatvára v deň nákupu vozidla, na mieste nákupu vozidla priamo u daného obchodníka. Záruka začíná bežať okamihom dojednania.

  Záručný program DEFEND Car Protect Comfort je možné dojednať na jazdené  vozidlá, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek  10 rokov
 • max. 200 000 najazdených km
   
Dojednanie  záruky je viazané na nákup vozidla - záruka sa uzatvára v deň nákupu vozidla, na mieste nákupu vozidla priamo u daného obchodníka. Záruka začíná bežať okamihom dojednania.

  Záručný program DEFEND Car Protect Plus je možné dojednať na jazdené  vozidlá, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek  15 rokov
 • max. 250 000 najazdených km
   
Dojednanie  záruky je viazané na nákup vozidla - záruka sa uzatvára v deň nákupu vozidla, na mieste nákupu vozidla priamo u daného obchodníka. Záruka začíná bežať okamihom dojednania.

Pri kúpe vozidla sa spýtajte našich predajcov na možnosť záruky DEFEND Car Protect.

 

Kľúčové informácie:
 
 • Poistiť je možné vozidlá do 3 500 kg
 • Ponúka účelové krytie nosných súčastí vozidla
 • Limit poistného plnenia max. 2 000 Eur
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu pojistného  plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou  Lloyd´s of London (poistiteľ s hodnotením A+)
 • Všetko je podporené rýchlym a kvalitným vybavovaním poistných udalostí
Sami si ďalej môžete zvoliť:

 • Poistnú dobu až 3 roky
 • Počet najazdených km za rok od 10 000 km až neobmedzene
 • Spoluúčasť od 0 do 400 Eur