Európsky Servis Mazda: Sme tu pre Vás.

MAZDA EUROPE SERVICE

Ak so svojím vozidlom potrebujete pomoc - či už je to odtiahnutie domov alebo do servisu - sme tu pre Vás . V prípadoch ako je nehoda, krádež či dokonca vandalizmus, získate vďaka MAZDA EUROPE SERVICE (MES) pomoc priamo na mieste.
 
Nárok na služby poskytované v rámci programu MAZDA EUROPE SERVICE Vám vznikajú pri kúpe vozidla Mazda, prípadne vykonaním ročnej kontrolnej prehliadky u autorizovaného opravcu Mazda (v súlade s plánom údržby Mazda). Nárok platí po dobu 12 mesiacov alebo po dobu najazdenia 15000 alebo 20000 kilometrov podľa intervalu údržby vozidla. Táto služba je výlučne určená pre nové vozidlá registrované na Slovensku. V prípade dovezených vozidiel sa služba riadi pravidlami platnými v krajine pôvodu .
 
Služby MAZDA EUROPE SERVICE sú Vám k dispozícii nepretržite 24 hodín denne po celý rok a môžete ich využívať opakovane po dobu platnosti asistenčnej karty. Služby je oprávnený čerpať vodič vozidla aj spolujazdci v prípade, že sa vozidlo stalo nepojazdným následkom poruchy vozidla, nehody alebo chyby vodiča. Poskytovanie služieb MAZDA EUROPE SERVICE sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie asistenčných služieb MAZDA EUROPE SERVICE TP510807, ktoré sú záväznými pravidlami pre poskytovanie a využívanie asistenčných služieb.
 
Plné znenie dokumentu je Vám k dispozícii u Auto Palace Panónska.
 
Ak nás potrebujete,  jednoducho zavolajte:
 
02 55 565 229 zo Slovenskej republiky
+421 255 565 229 z európskych krajín