Asistenčná služba MAP

Mitsubishi Motors Assistance

Vitajte v MAPe - súbore služieb Mitsubishi Motors Assistance, ktorý bol vyvinutý na zlepšenie Vášho zážitku s vozidlom Mitsubishi a ponúkol Vám pokoj pri jazde Vaším automobilom.
 
Tento súbor služieb sme pripravili preto, aby sme Vám aj Vašim spolujazdcom, v prípade akéhokoľvek problému v tuzemsku alebo zahraničí, poskytli najväčšiu možnú ochranu. Prajeme si, aby ste nikdy nemuseli využiť naše služby. Napriek tomu Vás prosíme, prečítajte si tieto pokyny. Dozviete sa, ako sa zachovať v prípade, že budete potrebovať naše asistenčné služby.

24 hodín denne, 7 dní v týždni Vám MAP ponúka služby, ktoré sú:

 • rýchle a účinné
 • vyvinuté na pokrytie všetkých situácií
 • dôsledné a dostupné v celej Európe (pozri územnú platnosť)
Čo robiť v prípade, že potrebujete asistenčný zásah?
 
Vytočte telefónne číslo uvedené na Vašej MAP karte v prípade:
 
 • mechanického alebo elektrického poškodenia
 • dopravnej nehody
 • probléme s palivom (nedostatok paliva, zámena paliva, nekvalitné palivo)
 • probléme s kľúčami (stratené kľúče, zabuchnuté kľúče, zničené kľúče)
 • probléme s pneumatikami (defekt, vandalizmus, netesnosti alebo iné poškodenie)
 • pokuse o krádež alebo vandalizmus, ak je následkom toho vozidlo nepojazdné
 • krádeže
MAP Vám ponúkne riešenie umožňujúce Vám pokračovať v ceste bez výrazných časových strát alebo iných ťažkostí. Tieto služby sú určené Vám aj všetkým Vašim spolucestujúcim*.
 
Všeobecné podmienky technickej asistencie TP500607

Ak budete potrebovať asistenčné služby, MAP Vám poskytne:
 
 • Základnú asistenciu v mieste bydliska aj na cestách pre prípady problému s benzínom, kľúčmi, pneumatikami a drobných elektrických a mechanických opráv
 • Odťah. Ak sa nedá problém vyriešiť na mieste, zaistíme odťah k najbližšiemu partnerovi v sieti Mitsubishi
 • Uloženie alebo zaparkovanie vozidla. Ak dôjde k poruche mimo bežnej servisnej hodiny a vozidlo musí byť odtiahnuté k partnerovi v sieti Mitsubishi, zaistíme umiestnenie vozidla na stráženom parkovisku. V najbližší pracovný deň bude Vaše vozidlo odtiahnuté k partnerovi v sieti Mitsubishi
 • Predanie naliehavých odkazov. V prípade nutnosti zaistíme predanie dôležitých odkazov Vašej rodine, priateľom alebo kolegom v zamestnaní
 • Informačný servis. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme základné technické rady týkajúce sa Vášho vozidla a/alebo siete partnerov Mitsubishi na území Európy
 • Právna a zdravotná pomoc. Na základe Vašej požiadavky Vám v prípade núdze poskytneme kontaktné informácie na právnych a zdravotných odborníkov
 • Európske colné poplatky. Ak rozsah škody na vozidle neumožňuje jeho opravu, uhradíme všetky colné poplatky spojené s ponechaním vozidla v cudzine

Ak je Vaše vozidlo v dôsledku mechanickej alebo elektrickej poruchy nepojazdné a nemôže byť opravené v ten deň, ponúkneme Vám aj Vašim spolujazdcom* jednu z nasledujúcich možností:
 
 • Dopravu taxislužbou do miesta Vášho bydliska, a to v prípade, že nejde o cestu dlhšiu ako 50 km
 • Náhradné vozidlo na čas, po ktorý bude Vaše vozidlo nepojazdné, avšak najdlhšie na 2 pracovné dni. Ak sa nachádzate vo vzdialenosti dlhšej ako 50 km od miesta bydliska, poskytneme Vám vozidlo na dobu nutnú na vykonanie opravy, najdlhšie však na 5 pracovných dní. V prípade zapožičania vozidla musíte splniť podmienky vybranej autopožičovne (poistenie, náklady na benzín a ďalšie poplatky)
 • Cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (ak doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín) v prípade, že ste viac ako 50 km od miesta bydliska
 • Ubytovanie v hoteli na dobu maximálne 4 nocí, ak ste viac aako 50 km od miesta bydliska. Zaistenie ubytovania závisí od lokálnych podmienok a miestnej dostupnosti
 • Zaistenie doručenia náhradných dielov. Ak dôjde v zahraničí k poruche Vášho vozidla a nevyhnutné náhradné diely nie sú v danej oblasti dostupné, zaistíme v spolupráci s partnermi siete Mitsubishi dodanie náhradných dielov z inej krajiny (MAP hradí len náklady na doručenie)

Akonáhle je Vaše vozidlo pripravené na vyzdvihnutie, môžete si ho u partnera vyzdvihnúť osobne alebo ho nechať dopraviť späť
 
 • Vyzdvihnutie vozidla. Ak sa rozhodnete pre osobné prevzatie vozidla, zaistíme Vám dopravu taxislužbou z miesta bydliska k partnerovi, a to do vzdialenosti 50 km. V ostatných prípadoch Vám zaistíme cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenkou ekonomickou triedou (ak doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín)
 • Doručenie vozidla. Vaše vozidlo môže byť repatriované späť prostredníctvom odťahovej služby alebo najatým vodičom. Ak využijete možnosti dopravy Vášho vozidla najatým vodičom, musíte na to poskytnúť súhlas a uhradiť všetky náklady na benzín, diaľničné a iné poplatky

Pozn.: doprava neopraveného vozidla cez hranice. Ak je Vaše vozidlo v zahraničí nepojazdné a predpokladaný čas opravy presahuje 5 pracovných dní, môže sa MAP rozhodnúť pre okamžitú prepravu vozidla odťahovou službou k partnerovi siete Mitsubishi alebo do autorizovaného servisu Mitsubishi vo Vašej krajine, najbližšie k miestu Vášho bydliska.
 
Ak je Vaše vozidlo po dopravnej nehode, pokuse o odcudzenie a/alebo vandalizmus nepojazdné alebo ak bolo odcudzené, poskytneme Vám:
 
 • Alternatívnu dopravu taxislužbou, ake sa nachádzate vo vzdialenosti do 50 km od miesta bydliska. V ostatných prípadoch Vám poskytneme cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (ak doba jazdy vlakom presahuje 6 hodín)
 • Právne poplatky. V prípade dopravnej nehody Vám môžeme poskytnúť zálohu na kauciu do maximálnej výšky 2 500 eur, ak zaistíte finančnú záruku a depozitum. Akákoľvek takto poskytnutá záloha je splatná do 3 mesiacov od doručenia faktúry

Dôležité upozornenia
Mitsubishi Motors Assistanca Package je asistenčný program, ktorý získavate pri servisnej prehliadke Vášho vozidla Mitsubishi v autorizovanom servise Mitsubishi a ktorý je poskytovaný zdarma. Aby ste zabránili dodatočným výdavkom z Vašej strany, upozorňujeme Vás, že nie je nutné uzatvárať ďalšie zmluvy o poskytovaní asistenčných služieb inou organizáciou.
 
Podmienky MAPu
 
 • Doba platnosti. MAP je k dispozícii majiteľom vozidiel značky Mitsubishi do budúcej servisnej prehliadky vozidla, najdlhšie však po dobu 12 mesiacov
 • Osoby, na ktoré sa asistenčné služby vzťahujú. Majiteľ (vodič) vozidla a všetci spolujazdci cestujúci vo vozidle v čase vzniku udalosti vyžadujúcej asistenčný zásah
 • Vozidlá zahrnuté do MAPu. Všetky osobné a ľahké úžitkové vozidlá továrenskej značky Mitsubishi do hmotnosti 3,5 tony, s výnimkou vozidiel taxislužby. Obytné a nákladné prívesy sú tiež zahrnuté (len odťah), ale len ak sú ťahané vozidlom s nárokom na MAP
 • Územná platnosť. Andora, Albánsko, Belgicko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Macedónia, Monako, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika San Marino, Rumunsko, Rusko(a), Grécko, Srbsko & Čierna Hora (bývalá Juhoslávia), Slovensko, Slovinsko, Španielsko(b), Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia(c), Vatikán  Castrol

 

 
(a) Plnenie v Rusku je limitované len pre región Petrohrad a Moskva: v okruhu do 50 km od vonkajších hraníc oboch miest
(b) Pokrytie v Španielsku zahŕňa tiež Baleárske a Kanárske ostrovy a nezávislé mestá Ceuta a Melila
(c)Pokrytie Veľkej Británie zahŕňa tiež Gibraltár a všetky Britské ostrovy v oblasti európskych morí